Nghĩ điều tốt làm điều hay

Tản văn kỳ lạ: Hơn 200 chữ viết rõ bản chất của “tiền”

Có người thần thánh hóa đồng tiền, ca tụng về nó rằng: “không cánh mà bay, không chân mà chạy. Không nơi xa nào là...

Tản văn kỳ lạ: Hơn 200 chữ viết rõ bản chất của “tiền”

Kẻ thù lớn nhất của đời người là 3 chữ này